به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
احمدی نژاد معیشت مردم را بهبود می دهد
احمدي نژاد قول داده بود اگه رئيس جمهور شد بعد از سه ماه تغيير محسوسي در معيشت مردم ايجاد ميشه . حالا اگه يه آدم معمولي اين اين حرفو ميزد كلي بهش مي خنديديم كه اي بابا مگه چه خبرته اينقدر پر توقعي با سه ماه كه نميشه كاري كرد . اما چون خود احمدي نژاد اين حرفو زده ديگه نمیشه كاريش كرد . اين شد كه رفتيم سراغ روزنامه ها ببينيم چه تغيير محسوسي داره ايجاد ميشه .تغييرات ازاين قرار بودن : بورس تهران در آستانه ورشكستگيه . سرمايه گذاري خارجي به كمترين حد خودش رسيده . سرمايه هاي داخلي به سمت امارات و دبي سرازير شده و
نظرات (0)

ارسال یک نظر

منو