به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
رهبر ساده زیست
قابل توجه جنبش عدالتخواه دانشجوئي (دانشجويان طرفدار احمدي نژاد )که هر چند وقت يه بار با ادعاي پيگيري فرمان هشت ماده اي رهبر براي مبارزه با مفساد اقتصادي جلوي يکي از نهادها يا وزارتخونه ها گرد وخاک مي کنن:چند وقت پيش خبري منتشر شد مبني بر اينکه دوهواپيماي تشريفاتي يکي به قيمت صد وده ميليارد تومان از برونئي و دومي به قيمت سي و پنج ميليارد تومان از فرانسه خريداري شده ,اما فروشنده ها با وجود تحويل گرفتن کل پول از تحويل دادن هواپيماها خودداري مي کنن.اين خبر تبديل به سوژه جالبي براي صداوسيما و برخي روزنامه هاي مدعي مبارزه با مفاسد اقتصادي شد .اما هيچ کس از خودش نپرسيد اين هواپيماها براي چه کسي خريداري شده ؟ به نوشته سايت بازتاب وابسته به محسن رضائي هواپيماي 110 ميلياردي براي رهبر و دومي براي دولت بوده (اگه اين سايت تعطيل نشده بود لينکش رو هميجا ميذاشتم ),البته خبر را به اين صورت مطرح کرده بود که رهبر راضي به اين خريد نبوده ولي اطرافيان به حرف او گوش نداده اند!و به اين روش مثلا خواسته بود رهبر رو تبرئه کنه اما در عمل اصل ماجرا رو لو داده بود.(البته اين خبر رو نخستين بار عليرضا نوريزاده حدود يک سال پيش در سايتش منتشر کرده بود ).حالا خودتون حساب کنيد با 110 ميليارد تومان چند تا هواپيماي سالم ميشه خريد که هر چند وقت يه بار چندين نفر از مردم در سقوط هواپيماها کشته نشن يا چند تا مدرسه ميشه ساخت تا بچه ها در مناطق روستائي توي کپر و آغل گوسفند درس نخونند ؟
نظرات (0)

ارسال یک نظر

منو