به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
چرا ایده تظاهرات برق آسا جدی گرفته نشد ؟
در نخستین روزهای پس از کودتای انتخاباتی ایده بسیار جالبی از طرف محسن سازگارا مطرح شد به اسم " تظاهرات برق آسا " به این معنی که یک جمع 10-20 نفره ناگهان وسط یک خیابان یا اتوبان شروع به شعار دادن می کنند و بعد از 10 دقیقه هم متفرق می شوند . این کار در شرایط فعلی کم هزینه ترین روش تطاهرات و اعتراض خیابانی می باشد که هرگونه امکان برخورد و سرکوب را از حکومت کودتا سلب میکند . می توان ایده های دیگری هم به آن افزود . مثلا 2-3 نفر وسط خیابان پوستر خامنه ای را به آتش بکشند و سریعا متواری شوند . اما چرا این روش کارآمد ، بی خطر و موثر اجرایی نشد ؟خیابانهای تهران پر است از جوانانی که در گروههای دوستی به گشت و گذار مشغولند . خوب این هم می تواند یک تفریح پر هیجان برای آنها باشد . جنبش سبز نیاز به یک شوک جدید دارد . این شوک را خودمان ایجاد کنیم و منتظر معجزه ننشینیم .
نظرات (0)

ارسال یک نظر

منو