به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
ما دوباره سبز میشویم : دوشنبه ساعت 22 ، الله اکبر ، مرگ بر دیکتاتور

من به چشمهای بی قرار تو قول میدهم : ریشه های ما به آب ، شاخه های ما به آفتاب میرسد ، ما دوباره سبز میشویم

نظرات (1)
در ۹:۱۷ بعدازظهر, Blogger tahamtan نوشته...

همه با هم دوباره خواب را از اقتدار گرایان می گیریم.
به گمان من باید برنامه های متنوع و کم هزینه ای را برنامه ریزی کنیم. پیشنهاد من این است که جمعه این هفته یا هفته آینده همگی برای ورزش صبح گاهی به پارک ملت برویم و بدون نماد و شعار فقط پیاده روی کنیم و تعداد خود را به رخ کودتاگران بکشیم

 

ارسال یک نظر

منو