به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
شعار نویسی در قلب جنگلهای انبوه گرگان !

ریدم به قبرت احمدی نژاد !!!

نظرات (0)

ارسال یک نظر

منو