به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
احمدی نژاد در حال خوردن هلو
احمدی نژاد در زمینه سوتی های کلامی یک پدیده استثنایی است . تا جایی که به جرات میتوان گفت فصل جدیدی را در این زمینه گشوده و سبک خاص خودش را ایجاد کرده است . جدیدترین نمونه آن هم هلو نامیدن دکتر لنکرانی . خداییش سالها و شاید هم قرنها باید بگذره تا یک نفر در دنیا در حد رئیس جمهور چنین حرفی از دهنش در بیاد . باید تبریک گفت به صاحب جسم علیل که به خاطر این تحفه همه چیزش رو باخت . حتی همون اندک آبرو رو . به قول حضرت آیت الله العظمی صانعی خدا را شکر که دشمنان ما را از احمقها قرار داد .
نظرات (0)

ارسال یک نظر

منو