به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
بحران تعاونی های اعتبار همچنان ادامه دارد

تعاونی های اعتبار بهمن ایثار و وحدت در دام بحرانی گرفتار شده اند که دولت برای آنها به وجود آورده است . اکثر شهروندانی است که هفته هاست از نیمه های شب در مقابل شعب این دو تعاونی اعتبار صف میکشند تا بلکه اندکی از پول خود را پس بگیرند ! در گرگان بارها تجمعاتی در برابر فرمانداری تشکیل شده و چند مورد نیز مسدود کردن خیابانها و اعتراضات غیر منسجم صورت گرفته است . فحاشی ، درگیریهای فیزیکی و .... چهره مغموم کارمندان بی تقصیر این موسسات که علاوه بر تحمل توهینهای طلبکاران به آینده مبهم شغلی خود می اندیشند . می شود دولت به بهانه اعطای مجوز تاسیس بانک بخش زیادی از داراییهای آنها را بلوکه کرده و سپس با راه اندازی شایعه ورشکستگی لشگر طلبکاران را به سمت شعب این دو موسسه گسیل کرد ، در نتیجه مجددا گرایش سپرده گذاری در بانکهای دولتی افزایش یافت ، در این بین شان مردم هم واژه ای است که در جمهوری اسلامی مدتهاست معنای خود را از دست داده است .

منو