به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
روزنامه كيهان ...... فرداي ورود مريم رجوي به تهران !
( براي مشاهده تصوير بزرگتر روي عكس كليك كنيد )
***

زن بودن ننگ نيست !‌نامرد بودن ننگ است ( پوستري تقديم به مبارز راه آزادي ،‌ مجيد توكلي )
هيچي مث ديدن چهره غمگين مجيد توكلي تو اين لباس كه به زور تنش كردن خون منو به جوش نمياره . مرگ بر خامنه اي حرومزاده . پيش به سوي 25 بهمن
منو