به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
به عنوان یه مسلمون هیچ اعتقادی به احکام غیر انسانی و غیر منطقی ارتداد ندارم
تو قضیه شاهین نجفی هنوزم برام جای سواله که ایشون منظورش از اجرای این کار چی بوده ؟ دشمن مشترک ما جمهوری اسلامیه و مبارزه با این دشمن آیین خاص خودش رو میطلبه ، اینکه ما خودمون گوینده باشیم و خودمون هم شنونده هیچ دردی رو دوا نمیکنه ، هر وقت تونستیم قشر مومن و مذهبی رو از جمهوری اسلامی جدا کنیم اون وقت میشه به سقوط رژیم امید بست ، در هر حال و با همه این انتقاداتی که وارده صدور احکام بی ربط و غیر انسانی مث ارتداد اون هم در قرن 21 واقعن شرم آوره و به ضرص قاطع میگم هیچ مستند قرآنی نداره .
منو