به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
روزنامه كيهان ، فرداي ورود رضـــا پـــــهـلوي به تهران !

براي مشاهده تصوير بزرگتر روي عكس كليك كنيد


منو