به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
انتشار مطالب ضد مذهبی در شبکه های اجتماعی اینترنتی کمک به کودتاچیان است
پیش فرضها : ( 1 ) جامعه ایران جامعه ای است سنتی و مذهبی ( 2 ) امتیاز بزرگ جنبش اخیر مردم ایران موسوم به موج سبز همراه کردن توده مومن و مذهبی است . به طوری که شعار الله اکبر و استفاده از نمادهای مذهبی ، بیشترین نگرانی را در بین کودتاچیان ایجاد کرده ( 3 ) ایدئولوژی مشروعیت بخش حکومت ایران ، اسلام است و همیشه توده مذهبی را با همین حربه بر علیه مخالفان شورانده ( 4 ) بالاترین و فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی اینترنتی در حال حاضر مهمترین راههای ارتباطی و به نوعی نماد سبزها هستند ، به طوری که حکومت ایران هر مطلبی را که در این شبکه های اجتماعی مطرح می شود به دروغ تحت عنوان مانیفیست جنبش سبز به خورد توده ها خواهد داد ( 5 ) هدف مشترک همه ما در حال حاضر سرنگونی حکومت فاسد جمهوری اسلامی است
نتیجه گیری : روشن کردن جامعه در مورد خرافات دینی – البته به زعم دوستان – در حال حاضر تحت تاثیر هدف اصلی است . در حکومت آینده که حکومتی است سکولار (به معنی بی تفاوت نسبت به دین یا بی دینی افراد و نه ضد مذهب ) فرصت مناسبی برای تحقق این هدف فراهم خواهد آمد تا آهسته و پیوسته و در طی سالیان به این هدف خود نائل شوند . البته در آن شرایط نیز کسی حق ندارد به مقدسات سایرین توهین کند . خلاصه مطلب اینکه جدا کردن مذهبیون از این حکومت هدفی است که حتی خوش بین ترین جامعه شناسان نیز باور نداشتند به این زودی محقق شود . خواهش می کنم به احترام خون شهیدانمان کاری نکنید که توده مذهبی مردم دوباره به آغوش هیولای جمهوری اسلامی بازگزدند .
منو